mnie

Aktywnie wspieram dążenia innych w rozwoju i realizacji celów zawodowych, m.in. poprzez doskonalenie kompetencji miękkich, odgrywających kluczową rolę przy realizacji planu oraz budowaniu silnych zespołów. Z menadżerami, pracuję nad poprawą kluczowych dla nich umiejętności, umożliwiając satysfakcjonujące pokonywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Wykorzystywane przeze mnie narzędzia i techniki coachingowe skutecznie wspierają procesy, a także wzbogacją warsztaty i szkolenia. Wzrost efektywnego wykorzystania potencjału firm z którymi współpracuję, daje mi możliwość współuczestnictwa w momentach kluczowych dla rozwoju tych organizacji.

Narzędzia i techniki coachingowe 0
Efektywność procesów i szkoleń 0
Zarządzanie zmianą w organizacji 0
Budowanie marki osobistej 0
Umiejętności interpersonalne 0
Tu i teraz

Pełna koncentracja na kliencie, na jego potrzebach i oczekiwaniach. Kreatywne poszukiwanie rozwiązań prowadzących do osiągnięcia celu. Determinacja i zaangażowanie.

Tworzenie

Odkrywanie nowych perspektyw i możliwości kiedy klient mówi „nie wiem”. Realizowanie pasji i generowanie pomysłów poza schematami, tworzenie nowego.

Rozwój

Każdy projekt jest dla mnie nowym doświadczeniem, źródłem wiedzy i inspiracji. Ciągły rozwój i wspieranie innych stanowią dla mnie najlepszą motywację do działania.

Zmiana

Zmiana poziomu samoświadomości, zmiana w podejściu do realizacji celów, a także zmiana dokunująca się poprzez rozwój i pokonywanie kolejnych etapów projektów.

Serdecznie zapraszam!

519 747 005

marta@praktykazmian.pl