Publikacje

Coaching może zaistnieć w organizacji i wesprzeć funkcjonowanie hotelu na różne sposoby. Dyrektor obiektu, poprzez świadome działania jest w stanie wdrażać i budować kulturę organizacyjną opartą na filarach coachingowych, natomiast kadra kierownicza, w celu poprawy osiąganych wyników oraz pracy nad wzmacnianiem zaangażowania w swoich departamentach, może równolegle brać udział w coachingu zespołowym.

Dla każdego hotelu ważne jest, aby działać według funkcjonujących procedur. Procesy związane z realizacją codziennych zadań, również odgrywają istotną rolę m.in. poprzez utrwalanie standardów oraz tworzenie elementów wzmacniających pozycję obiektu względem konkurencji.

“Hotelarstwo to jednak przede wszystkim ludzie, którzy poprzez naturalne zachowania w dużej mierze indywidualnie reagują na potrzeby Gości.“

Zmieniające się oczekiwania pracowników oraz trudności związane z pozyskaniem odpowiednich kandydatów na kluczowe stanowiska, spowodowały iż właściciele hoteli coraz częściej dbają o możliwości wspierania rozkwitu zawodowego podległych pracowników. Już podczas rozmów rekrutacyjnych, jasno określana jest ścieżka kariery oraz szkolenia, z których zatrudniony zobowiązany będzie skorzystać na poszczególnych etapach swojego rozwoju w ramach obiektu. Często jednak, aspekty te pomijane są w kontekście osób pełniących najwyższe stanowiska w hierarchii.

Funkcja dyrektora hotelu obejmuje swoim zakresem obowiązki ściśle zdefiniowane przez właściciela firmy. Najczęściej, do głównych zadań należą: zarządzanie działalnością operacyjną, zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, a także organizacja pracy i zarządzanie zespołem podległych pracowników. Bardziej szczegółowy zakres obowiązków, może różnić się pomiędzy obiektami w zależności od ich wielkości, czy specyfiki funkcjonowania.  Po stronie oczekiwań przyszłego pracodawcy, zazwyczaj znaleźć można wymagania takie jak: wyższe wykształcenie, kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu obiektem o podobnym standardzie, znajomość języków obcych, a także pełną dyspozycyjność.

Aktualne wyzwania przed jakimi stoją osoby decydujące się na pełnienie tej funkcji, wykraczają jednak dosyć mocno poza zdefiniowane elementy. Związane są, one ściśle ze specyfiką branży hotelarskiej, najczęściej funkcjonującą – płaską strukturą organizacyjną (wpływającą na ograniczone drogi awansu), a także ze zmianami zachodzącymi w otaczającej nas rzeczywistości, w tym z mocno aktualnym kryzysem przywództwa. Rola dyrektora hotelu i jego kompetencje jako lidera zespołu, bezpośrednio wpływają na realizację usług w hotelu, budowanie stabilnej kadry, a ostatecznie na zadowolenie Gości z pobytu. Niestety, ale  nie każdy dyrektor jest liderem. Cechy niezbędne do prawidłowego zarządzania załogą zawierają się w kilku najważniejszych punktach.

 1. Wizja – jasna i klarowna koncepcja, która pozwala na odwoływanie się do emocji zespołu, w sytuacji kiedy kierownicy działów najczęściej ograniczają swoją pracę do sprawowania kontroli nad stopniem realizacji zadań.
 2. Odwaga – śmiałość do podejmowania ryzyka oraz gotowość do podjęcia działania bez gwarancji osiągnięcia sukcesu. Jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych cech lidera.
 3. Spójność – kluczowy element, obejmujący swoim zakresem: uczciwość w działaniu, prawdomówność stanowiącą fundament zaufania, jakość pracy własnej, a także odpowiedzialność za osiąganie oczekiwanych przez zarząd, rezultatów.
 4. Pokora – pewność siebie sygnalizowana w gotowości do przyznania się do błędu oraz równie ważne – dostrzeganie zasług innych.
 5. Dalekowzroczność – umiejętność przewidywania przyszłych trendów, zmian na rynku, jak również konsekwencji swoich działań.
 6. Skupienie – umiejętność koncentracji własnej oraz wzmacnianie jej wśród współpracowników.
 7. Współpraca – umiejętność budowania trwałych i odpowiedzialnych za wynik zespołów.

Zapewne, część menadżerów podczas rozwoju zawodowego w naturalny sposób pielęgnuje i rozwija te cechy. Jednak dla osób nie posiadających odpowiednich predyspozycji, konieczna jest praca własna nad kształtowaniem niezbędnych dla tego stanowiska zachowań. Stała presja związana z naciskiem na osiąganie coraz lepszych wyników, w coraz krótszym czasie nie pomaga w odnalezieniu dodatkowej energii na podnoszenie własnych kwalifikacji, co prowadzi do popełniania najprostszych błędów, np.:

 • stosowanie przestarzałych procedur, a także brak korygowania utartych schematach działania;
 • dokonywanie i wprowadzanie zmian, bez odpowiedniego przygotowania zespołu; informowanie personelu o zmianach w ostatniej chwili;
 • karanie za błędy;
 • stosowanie praktyki „szukania winnych”, w razie niedopełnienia obowiązków;
 • wymaganie podejmowania szybkich decyzji.

Coach, nie będący częścią organizacji, stanowi realne wsparcie dla osoby piastującej najwyższe stanowisko. Zasady jakie go obowiązują, pozwalają na pełną swobodę i brak ograniczeń, przez co dają większą szanse na efektywną pracę i widoczne rezultaty; pełniejsze wykorzystanie naturalnego potencjału.

Coaching kadry kierowniczej, w tym również menadżerów najwyższego szczebla, jest narzędziem służącym doskonaleniu w roli lidera. Ukierunkowany proces nauki, poprzez sprawdzone metody, pozwala na wzrost kompetencji niezbędnych do prawidłowego realizowania obowiązków zawodowych. Efekty rozwoju bardzo często wspierają dyrektora, także w zarządzaniu pozostałymi sferami jego życia.

“Rola charyzmatycznego przywódcy wymaga pełnej świadomości siebie, dostrzegania rejonów wymagających pracy, kierowania odpowiedzialnie nie tylko zespołem pracowników, ale przede wszystkim sobą.“

Wszystkie narzędzia oraz metody wykorzystywane w coachingu mają podstawy naukowe. Zdefiniowanie i doprecyzowanie celu towarzyszy każdemu procesowi.  Bardzo ważnym elementem coachingu biznesowego jest jego  trójstronny charakter. Poza coachem oraz menadżerem, pojawia się dodatkowa osoba, bezpośrednio reprezentująca interesy organizacji. Sytuacja taka zapewnia pełną świadomość i transparentność procesu, który w pełni związany jest z realizacją strategii obiektu.

Żyjemy w czasach wyzwań, które wymagają od nas stałego dostosowywania się do otaczających nas zmian. Pełne zaangażowanie i determinacja w dążeniu do realizacji celów biznesowych oznacza także poszukiwanie nowych rozwiązań koniecznych w budowaniu konkurencyjności nie tylko marki obiektu, ale przede wszystkim własnej marki w roli dyrektora hotelu.

https://issuu.com/brogmarketing/docs/__wiat_hoteli_luty-marzec_2017/52