Publikacje

… indywidualny cykl spotkań dla osób, które chcą aktywnie wpływać na swój rozwój zawodowy.

Projekt Menadżer wystartował w czerwcu 2018 roku. Pierwszy rok za nami. Dla wszystkich tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się ze szczegółami programu, przygotowałam kilka zdań podsumowujących to, nad czym wspólnie pracowaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Na początek, czym dla mnie jest rozwój osobisty? Rozwój osobisty, to przede wszystkim jedna z najważniejszych dróg do przebycia, nieustający proces. Droga od świata zewnętrznego do wewnątrz, aby następnie ponownie zwrócić się ku otoczeniu. Rozwój to odkrywanie siebie na nowo, odzieranie własnej osobowości z wpływów otoczenia, nabytych przekonań, niewłaściwych wzorców. Autoobserwacja własnych zachowań i refleksja nad ich źródłem, konsekwencjami jakie powodują. To również, docieranie do głęboko osadzonych wartości i swojej własnej misji życiowej, tak aby móc odnaleźć te elementy, które już dzisiaj mogę zacząć realizować na gruncie zawodowym. Narzędzia coachingowe, elementy mentoringu, a także techniki pracy terapeutycznej w zakresie rozwoju osobowości prowadzą nas wprost do wyznaczonych celów.

Słowo „coaching” jest szerzej używane już od ponad 200 lat, a w swojej pierwotnej wersji oznaczało działania wspierające „wyniesienie” czyjejś wiedzy i umiejętności na wyższy poziom, najczęściej poprzez konsultacje. Nie chodzi jednak o to, aby proces ubierać w sztywne ramy definicji, ale o to, aby jednoznacznie wyznaczyć cele i realizować je z jak najlepszym skutkiem, biorąc pod uwagę zarówno etap rozwoju zawodowego Uczestnika, jego potrzeby w zakresie doskonalenia konkretnych kompetencji, jak i oczekiwania Pracodawcy, co do wyników końcowych.

Motywacja zespołu, asertywność, delegowanie obowiązków i wyznaczanie celów, kreatywne poszukiwanie nowych rozwiązań, to tematy które najczęściej wyznaczały kierunek i cele w procesie. Praca w aspekcie zarządzania czasem pozwoliła Uczestnikom zidentyfikować elementy wpływające na dezorganizację codziennych obowiązków, nabyć dodatkowe umiejętności planowania, a także zwrócić uwagę i pielęgnować te nawyki, które wspierają skuteczne działanie. Autodiagnoza umiejętności menadżerskich dodatkowo wspiera w trafnym doprecyzowaniu tych obszarów, nad którymi warto pracować. Autodiagnoza własnych przekonań pozwala zidentyfikować stereotypy i ich wpływ na codzienną pracę. Każda z osób zrealizowała swój indywidualny program, z pełną świadomością własnej odpowiedzialności za proces uczenia się.

Najczęściej wymieniane przez Uczestników korzyści, można podzielić na dwie grupy:

1. korzyści wewnętrzne, osobiste, odzwierciedlające odczucia subiektywne, czyli przede wszystkim chęci do działania, mniej frustracji w codziennej pracy, większa pewność siebie, samopoznanie i autorefleksja, świadomość swoich mocnych stron, własnych wartości;

2. korzyści zewnętrzne z łatwością dostrzegane przez otoczenie, to m.in. zmiana zachowań i poprawa relacji z innymi, skuteczne działanie w nowych obszarach, nabycie konkretnych umiejętności, a także technik do pracy z zespołami, a przede wszystkim zarządzania sobą.

Wszystko to przekłada się na bezpośrednie korzyści biznesowe, osiągane wyniki, a dodatkowo wpływa na poprawę atmosfery w zespole i większą satysfakcję z wykonywanej pracy, co automatycznie podnosi jakość świadczonych usług.

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji. Już we wrześniu!