Dobry Start

Dobry Start na nowy początek, nową rzeczywistość…

Organizacja jest systemem, do którego każda zatrudniona osoba, wnosi zarówno indywidualne zdolności i umiejętności, jak i własne nawyki, przekonania. W aktualnej sytuacji, po okresie pracy w systemie home office, czy chwilowym pozostawaniu na urlopie bezpłatnym, a bywa że w zupełnie nowych zespołach, każdy rozpoczyna działalność zawodową z innego miejsca. Dodatkowo, sytuacja często wymaga nowych zachowań, reakcji, proaktywnego podejścia do  zmian, turbulencji i wyzwań.

Pierwsze działania odgrywają kluczową rolę, wyznaczają kierunek. Sytuacja może być trudna, ale to nie znaczy, że nie należy jej wykorzystać w najlepszy możliwy sposób, pobudzając liderów do kreowania nowych pomysłów i rozwiązań. Pobudzając do zmiany perspektywy, umiejętności weryfikowania faktów w oderwaniu od schemtów z czasów przed pandemią.

Warto pamiętać, że liderzy zespołów wpływają wzajemnie nie tylko na siebie, ale przede wszystkim bardzo mocno na członków swoich zespołów. Od postawy każdej z tych osób, zależy na ile start w nową i nierzadko bardzo wymagającą rzeczywistość, będzie odznaczał się zaangażowaniem, otwartością na zmiany w otoczeniu, a także zdolnością prowadzenia zespołu, wpływając na niego pozytywnie. Odkrywając wspólnie szanse i widząc jasno największe zagrożenia, działając aktywnie.

 

Dobry Start to warsztaty skierowane dla kluczowych osób pracujących z zespołami, szefów działów. Program angażuje, każdą osobę do wniesienia indywidualnego wkładu pomagając wrócić poczuciu sprawczości, wpływu i odpowiedzialności za wyniki osiągane przez organizację.

 

I Moduł – Orientacja

✓ Uczestnicy na nowo definiują wspólne cele.

✓ Jak aktualne oczekiwania wpływają na motywację zespołów?

✓ Jakie zasoby grupy odgrywają najwazniejszą rolę, a co wymaga dopracowania?

 

II Moduł – Autoanaliza Ja vs Zespół

✓ Autoanaliza blokad i elementów wspierających działania.

✓ Dokonanie analizy bieżącej sytuacji, szans i zagrożeń, a także mocnych i słabych stron w realizacji planów.

✓ Wypracowanie zachowań wspierających osiągnięcie celów.

 

III Moduł – Wzajemne wsparcie i proaktywna postawa

✓ Jak pobudzić postawę wzajemnego wzmacniania i pobudzania zaangażowania w grupie?

✓ Doprecyzowanie obszarów, celów, odpowiedzialności każdego Lidera, nowe wyzwania i kompetencje.

✓ Podsumowanie, z wyznaczeniem konkretnych kroków i działań.

 

Szczegóły dotyczące realizacji: 

Czas trwania: 7 godzin

Liczba uczestników: od 6 do 15 osób

Miejsce: zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy

Serdecznie zapraszam,

Marta Kustosz

Realizacja programu opiera się na aktywnej pracy wszystkich Uczestników, z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i metod terapeutycznych.