Executive Coaching

Indywidualny program skierowany do najwyższej kadry kierowniczej. Wspiera rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania organizacją, takich jak.:

 • skuteczne przywództwo
 • zarządzanie zmianą i kryzysem w firmie
 • komunikacja interpersonalna, empatia i inteligencja emocjonalna w pracy z zespołem
 • bezstresowe wystąpienia
 • marka pracodawcy – wdrażanie kultury coachingowej, czyli praca  nad implementacją rozwiązań prowadzących do ugruntowania metod zarządzania uczestniczącego. Budowanie zaangażowania pracowników poprzez: działania wzmacniające poczucie własnej wartości, aktywne uczestnictwo w wyznaczaniu celów, kreowanie nowych postaw w pracy nad jakością, odpowiedzialność za wyniki.

To tylko niektóre z profitów, jakie możesz uzyskać, dzięki pracy nad własnym rozwojem:

 • Twoja motywacja i zadowolenie z wykonywanej pracy wzrosną
 • zdecydowana poprawa relacji pomiędzy Tobą, a Twoim zespołem
 • doprecyzowane cele, wyzwania i kolejne kroki na Twojej drodze zawodowej
 • narzędzia i techniki pracy z innymi, jak i sobą samym, które będziesz mógł wykorzystywać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, na codzień
 • skuteczność działań i motywacja Twojego zespołu wzrośnie
 • wszystkie etapy procesu są ściśle powiązane z polityką organizacji, co pozwala na spójny rozwój menadżera i firmy
 • wzmocnisz kompetencje, które pozwolą Ci zredukować stres i efektywniej pracować z innymi
 • uzgodnione wytyczne i założenia dotyczące oczekiwanych efektów, pozwalają na jasny przebieg całego procesu.

Executive coaching zapewnia poufną, ukierunkowaną na klienta formę współpracy, tak by mógł osiągać najwyższy stopień swoich umiejętności i kompetencji, w drodze do wytyczonych celów. Program realizowany jest w trakcie 8 – 10 sesji trwających od 60 do 90 minut, harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!