Systemowa Terapia Rodzin

Autor zdjęcia: bboellinger

Każda rodzina jest wyjątkowa, a sposób w jaki się organizuje jedyny i niepowtarzalny. Na relacje w rodzinie mają wpływ m.in. przekazywane z pokolenia na pokolenie przekonania dotyczące małżeństwa, dzieci, rodziny i jej roli w życiu jednostki. Głównym zadaniem terapii systemowej jest poprawienie relacji, dzięki temu także poszczególni jej członkowie będą mieli się lepiej. Staje się to możliwe m.in. dzięki budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii. Ważną częścią tego procesu jest nauka otwartej, pozbawionej ocen, komunikacji.

Każda rodzina ma prawo do tego, aby jej członkowie wiedli satysfakcjonujące życie oparte o wzajemny szacunek, zaufanie i zdrowe relacje. Nie każda rodzina ma szansę powstawać bez obciążeń powielanych schematów, bezużytecznych stereotypów. Każda rodzina, w każdym momencie może zadecydować co wybiera dla siebie… A Ty? Czy wybierasz spokój i harmonię w życiu swojej rodziny?

Marta Kustosz

Realizacja spotkań: online

Terapia realizowana jest w trakcie sesji trwających do 90 minut, harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie. Proces jest w pełni poufny.