Systemowa Terapia Rodzin

Rodzina jest całością, rodzina jest układem osób pozostających we wzajemnych stosunkach, nieustannie wpływając na siebie. Całość można porównać do układu naczyń połączonych niepozbawionych swej indywidualności. Jeśli więc, w jakimkolwiek punkcie systemu pojawiają się problemy, to dotyczą one wszystkich członków rodziny zamieszkujących razem. Jeśli pragniemy zmienić jakiś element, nie pozostanie to bez wpływu na innych… Metoda pracy zakłada, że rodzina jest samoregulującym się systemem, a każde zachowanie jest komunikacją.

Każda rodzina jest wyjątkowa, a sposób w jaki się organizuje jedyny i niepowtarzalny. Na relacje w rodzinie mają wpływ m.in. przekazywane z pokolenia na pokolenie przekonania dotyczące małżeństwa, dzieci, rodziny i jej roli w życiu jednostki. Głównym zadaniem terapii systemowej jest poprawienie relacji, dzięki temu także poszczególni jej członkowie będą mieli się lepiej. Staje się to możliwe m.in. dzięki budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii. Ważną częścią tego procesu jest nauka otwartej, pozbawionej ocen, komunikacji.

Każda rodzina ma prawo do tego, aby jej członkowie wiedli satysfakcjonujące życie oparte o wzajemny szacunek, zaufanie i zdrowe relacje. Nie każda rodzina ma szansę powstawać bez obciążeń powielanych schematów, bezużytecznych stereotypów. Każda rodzina, w każdym momencie może zadecydować co wybiera dla siebie… A Ty? Czy wybierasz spokój i harmonię w życiu swojej rodziny?

Marta Kustosz

Realizacja spotkań: Warszawa

Terapia realizowana jest w trakcie sesji trwających do 90 minut w cyklu dwutygodniowym, harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie. Proces jest w pełni poufny, objęty tajemnicą zawodową.