Układ odpornościowy świadomości

Warsztaty

 

“Doszliśmy do momentu w historii, w którym wysoka samoocena, zawsze będąca ważną potrzebą psychiczną, stała się również istotna potrzebą ekonomiczną – cechą niezbędną do adaptacji do coraz bardziej złożonego, pełnego wyzwań i konkurencji świata“ N. Branden“

 

Dla kogo: liderzy i menadżerowie zespołów, osoby piastujące samodzielne stanowiska, a także dla wszystkich osób które ponad bierne reagowanie cenią sobie proaktywną postawę wobec życia.

 

Cel: Warsztaty doskonalące umiejętności intrapersonalne ukierunkowane są na pracę nad wewnętrznym dialogiem, wzmacnianiem zaufania do siebie, a także pogłębienia wiedzy na temat indywidualnych czynników motywacyjnych, własnych wartości i celów. Uczestnicy na nowo zdefiniują swoje mocne strony, poszerzą własną perspektywę w spojrzeniu na wykonywane na co dzień działania, postawy i zachowania.

 

Korzyści:

 • Większa pewność siebie, wynikająca ze świadomości działań wpływających pozytywnie na jej kształtowanie.
 • Wzrost odpowiedzialności za siebie, za efekty swojej pracy, za działania.
 • Samoświadomość własnych postaw i zachowań oraz ich wpływu na otoczenie.
 • Lepsze relacje z innymi.
 • Zdefiniowanie indywidualnych elementów wpływających na motywację.
 • Wiedza na temat metod skutecznego zarządzania sobą, wyznaczania celów i planowania.

 

Podczas warsztatów aktywnie poruszamy się w takich obszarach jak:

 • Jak być swoim sprzymierzeńcem?
 • Co mogę zrobić? vs Przecież, nikt mi nie powiedział co mam zrobić!
 • Samoświadomość jako wybór.
 • Świadome życie, wewnętrzne zasady w realizacji celów.
 • Asertywność i spójność. Co je łączy?
 • Konflikt zachowań i przekonań.

 

Główne aspekty, które decydują o coraz istotniejszej roli doskonalenia umiejętności intrapersonalnych:

 • innowacyjność, samoorganizacja, czy umiejętność wyznaczania kierunku własnych działań, a także wzmacnianie osobistej odpowiedzialności, są mocno skorelowane z poczuciem własnej wartości
 • poza wysokim poziomem wiedzy i kwalifikacji, do efektywnego działania potrzebne jest zaufanie do siebie i samodzielność osadzona w realiach
 • świadome działania w kierunku wzmacniania własnej skuteczności wpływają pozytywnie nie tylko na sferę życia zawodowego
 • racjonalizm, intuicyjność, kreatywność, elastyczność, gotowość na zmiany to tylko niektóre z cech zdrowej samooceny
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa zawodowego (na rynku pracy) w oparciu o umiejętność uczenia się.

 

Serdecznie zapraszam do udziału!

                                       Marta Kustosz

 

Wyłącznym Partnerem przedsięwzięcia jest BROG B2B wydawca czasopisma Świat Hoteli, portalu Horecanet.pl i organizator Forum Profit Hotel.