Wespół w Zespół

beautiful brushed khaki, green yellow and beige color background.

 

Narzędzia coachingowe w praktyce – warsztaty rozwojowe dla Liderów

Narzędzia coachingowe, to techniki i metody pracy stanowiące istotne wsparcie w działaniach, każdej osoby piastującej stanowisko kierownicze, pracującej z zespołem. zapewniając skuteczne realizowanie zadań w takich obszarach jak:

✓ motywowanie i rozwój pracowników

✓ planowanie, podejmowanie decyzji

✓ delegowanie i egzekwowanie

✓ wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, usprawnianie procedur.

 

 

W trakcie  warsztatu, Uczestnicy pracują aktywnie w obszarach obejmujących:

✓ podstawową wiedzę na temat modelu pracy coachingowej

✓ stosowanie narzędzi coachingowych w budowaniu relacji z pracownikami, jak i pomiędzy działami

✓ doskonalenie umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji, kompetencji interpersonalnych

✓ pracę nad przekonaniami w zespole

✓ etapy rozwoju pracownika wg Blancharda, a narzędzia coachingowe

✓ analizę aktualnej sytuacji, poszukiwania nowych rozwiązań dla codziennych wyzwań.

 

Szczegóły dotyczące realizacji: 

Czas trwania: 8 godzin

80% ćwiczenia, 20% wiedzy teoretycznej

Liczba uczestników: od 6 do 15 osób

Miejsce: zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy

Serdecznie zapraszam,

Marta Kustosz