Współpraca z Inwestorami

Realizacja inwestycji hotelowych

 • koordynacja procesu inwestycyjnego
 • nadzór nad budżetem projektu i jego realizacją
 • opiniowanie projektów architektonicznych i aranżacji wnętrz, pod kątem funkcjonalności i optymalnego wykorzystania przestrzeni, a także spełnienia wymogów kategoryzacyjnych
 • współpraca z dostawcami m.in. w zakresie technologii kuchni, wyposażenia stref wellness i spa, rozwiązań teletechnicznych umożliwiających minimalizację kosztów w przyszłości
 • dobór odpowiednich narzędzi, w tym systemu hotelowego wraz z konfiguracją uwzględniającą charakter obiektu
 • koordynacja prac związanych z przetargami, wybór i negocjacje z podwykonawcami.

Na dalszym etapie, także przygotowanie obiektu do otwarcia

 • efektywne przywództwo – praca coachingowa z kadrą menadżerską
 • rekrutacja na kluczowe stanowiska
 • współtworzenie budżetu finansowego, w tym siatki płac
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy wszystkich działów przed uruchomieniem obiektu
 • wyznaczanie i realizowanie strategii w zakresie marketingu i promocji, polityki cenowej i sprzedażowej
 • szkolenia z zakresu budowania relacji z Gośćmi
 • dobór i weryfikacja kluczowych dostawców
 • wprowadzanie standardów zapewniających najwyższą jakości świadczonych usług.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!