Publikacje

  Wsparcie, bycie dla innych. Jak być dla kogoś po prostu? Na początku odrzucam ocenianie, porównywanie i udzielanie rad. Tak, stronię...

  Jestem smutkiem, nie. Doświadczam smutku, docieram do odczuć, które go wywołały. Smutek, pojawił się. Czułam, że się pojawi, choć bez...

  Zamrażanie, automatyczne odcięcie od świata, bywa nawykiem reagowania… Co powoduje, że tak trudno się zatrzymać? Co stoi za tym, że...

  Przychodzimy na świat nie mając nic. Każde dziecko, w naturalny sposób korzysta z samoregulacji ciała, dąży do przetrwania. Wie czego...

  Słowa… Bywa, że pod ich ciężarem się uginamy. Niesamowite są też ich umiejętności przełamywania barier między ludźmi. Jedne potrafią zadać...

Ostatni już artykuł z cyklu Sztuka prowadzenia zespołów poświęcę zagadnieniom, które mają bezpośredni wpływ na dynamikę działania zespołu i stanowią...

Dynamika wzrostu na rynku hotelarskim spowalnia, choć nastroje wciąż przesycone są pozytywnym nastawieniem. Udział obiektów franczyzowych na polskim rynku wciąż...