Publikacje

Ostatni już artykuł z cyklu Sztuka prowadzenia zespołów poświęcę zagadnieniom, które mają bezpośredni wpływ na dynamikę działania zespołu i stanowią...

Dynamika wzrostu na rynku hotelarskim spowalnia, choć nastroje wciąż przesycone są pozytywnym nastawieniem. Udział obiektów franczyzowych na polskim rynku wciąż...

Skąd pomysł na stworzenie programu rozwojowego dla kadry menadżerskiej w hotelarstwie? Bazując na własnym doświadczeniu w pełnieniu funkcji dyrektora hotelu, a...

Branża hotelarska coraz silniej doświadcza niedostatecznej podaży pracowników oraz mierzy się z kryzysem przywództwa, wynikającym z braku odpowiednich kompetencji u...