Publikacje

Ostatni już artykuł z cyklu Sztuka prowadzenia zespołów poświęcę zagadnieniom, które mają bezpośredni wpływ na dynamikę działania zespołu i stanowią...

Branża hotelarska coraz silniej doświadcza niedostatecznej podaży pracowników oraz mierzy się z kryzysem przywództwa, wynikającym z braku odpowiednich kompetencji u...

Zarządzanie obiektem hotelowym należy rozpatrywać w kilku aspektach, m.in: finansowym, operacyjnym, czy w kontekście budowania kultury organizacyjnej. Finansowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa analizujemy...