Publikacje

Dynamika wzrostu na rynku hotelarskim spowalnia, choć nastroje wciąż przesycone są pozytywnym nastawieniem. Udział obiektów franczyzowych na polskim rynku wciąż rośnie, rozpoznawalność hotelowej marki staje się gwarancją dobrego startu i obietnicą szybkiego osiągnięcia zadowalających przychodów. Inwestorzy wybierają globalne brandy i decydują się na ponoszenie kosztów związanych z opłatami franczyzowymi w zamian za: know how w zakresie prowadzenia inwestycji, gwarancję obłożenia uzyskiwanego dzięki globalnym programom lojalnościowym, sprawdzone procedury obsługi gościa, a także udział w sieciowych kanałach sprzedaży i promocji.

Kilkanaście lat w branży, daje możliwość szerokiego spojrzenia na wyzwania i największe bolączki, z którymi hotelarze borykają się aktualnie.

“Z perspektywy użytkowników hoteli, coraz bardziej uderza realny deficyt zachowania podstawowych standardów. Problem ten, dotyczy zarówno hoteli niezależnych, jak i sieciowych.“

Problem ten, dotyczy zarówno hoteli niezależnych, jak i sieciowych. Braki kadrowe, a także zbyt częsta rotacja powoduje, że takie podstawy jak uzyskanie rzetelnych informacji przy check – in ie, czy woda podana do espresso w hotelowym barze, stają się wymaganiami nie do spełnienia. Oczywiście, problem ten nie dotyczy wszystkich. Niekwestionowanym faktem jest, iż hotele, które trzymają się z dala od szumu marketingowego, nie przytłaczają akcjami reklamowymi i nie dbają o publikację wyróżnień i certyfikatów przyznawanych przez nikomu bliżej nieznane grono ekspertów, radzą sobie z obsługą gościa hotelowego najlepiej. Niestety, ale możliwości które przyniósł internet, w ostatnich latach zaczynają odbijać się czkawką nie tylko hotelarzom, ale również Gościom. Niespójność przekazu reklamowego i zastana rzeczywistość, powodują rozczarowania i rosnącą liczbę negatywnych komentarzy.

Osobiście uważam, że kolejny rok będzie swoistym sprawdzianem, nie tylko dla nowych graczy na rynku, ale również dla hoteli działających od ponad 5 lat. Obiekty te wymagają pierwszych remontów, a nierzadko redefinicji swojego miejsca wśród konkurencji. Tylko wysoki standard obsługi Gościa pozwoli na utrzymanie satysfakcjonującej ceny, a budowana w ten sposób lojalność zapewni konkurencyjną pozycję na rynku. Publikowanie sztucznie wykreowanych treści, nadmuchane akcje w social mediach przyniosą efekt „walki” o Gościa najatrakcyjniejszą ceną.

“Publikowanie sztucznie wykreowanych treści, nadmuchane akcje w social mediach przyniosą efekt „walki” o Gościa najatrakcyjniejszą ceną.“

Oczywiście, hotele w miejscach gdzie ruch biznesowy i turystyczny utrzymuje się na dość wysokim poziomie przez cały rok, poczują jedynie zmiany w osiąganych przychodach, co pozwoli im na dalsze funkcjonowanie i przyjęcie strategii docelowej w kierunku minimalizacji kosztów. Mało optymistyczny scenariusz. W dużo trudniejszej sytuacji znajdą się hotele w lokalizacjach charakteryzujących się dużą wrażliwością na sezony.

Niekwestionowaną, pozytywną stroną zachodzących w naszej branży zmian, jest rosnąca świadomość kadry menedżerskiej w zakresie realizowania własnych ambicji i rozwoju. Coraz więcej osób poszukuje możliwości pracy nad doskonaleniem posiadanych kompetencjami w oderwaniu od polityki szkoleniowej hotelu. Wysoka samoświadomość i otwartość na nowe możliwości jest kolejnym sygnałem dla właścicieli, aby dbać o swoją załogę zanim rozwinie skrzydła i wybierze opcję wzrastania zawodowego w zupełnie nowym miejscu, czemu mocno sprzyja aktualna sytuacja na rynku pracy. Niestety, pokazuje to również, jak wiele mówi się o działaniach zmierzających do utrzymania pracownika w organizacji, bez realnych interwencji, które stanowiłyby potwierdzenie tych deklaracji.

Coraz więcej obiektów wyposażonych jest w rozwiązania bazujące na najnowszych technologiach. Pozwalają one wprowadzić realne oszczędności w wykorzystaniu energii, jak również ograniczają konieczność osobistego kontakt z recepcją np. w kwestii dodatkowej wymiany ręczników, czy uzyskania informacji na temat atrakcji oferowanych w najbliższej okolicy. Możliwości te, naturalnie powinny zostać wykorzystane przez personel recepcji, kadrę menedżerską do budowania relacji z Gośćmi, na zupełnie innej płaszczyźnie. Jeszcze kilka lat temu standardy i doprecyzowane zachowania w odpowiedzi na potrzeby Gości, były tym elementem który świadczył o poziomie usług. Dziś Goście oczekują indywidualnego podejścia, które cechuje naturalne zaangażowanie, empatia i efekty za którymi podążają pozytywne emocje. Umiejętności interpersonalne stanowią najważniejsze narzędzie w budowaniu trwałych relacji.

https://issuu.com/brogmarketing/docs/rynek_hotelarski_w_polsce_raport_20_f22cdbcd0ff425/64